छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या सहा लेकींचा अज्ञात इतिहास तुम्हाला माहित असायलाच हवी !!!

Share महाराष्ट्राच्या मातीने अनेक पराक्रम जन्माला घातले. त्यात स्त्री -पुरुष असा भेद करताच येणार नाही. त्यातील एक लखलखते नाव ‘छत्रपती शिवाजी महाराज’!!! अवघ्या महाराष्ट्राच्या जनतेचे पूज्यस्थान! अशा शुद्ध बीजापोटी जन्मलेली …

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या सहा लेकींचा अज्ञात इतिहास तुम्हाला माहित असायलाच हवी !!! Read More